Η πολιτική απορρήτου είναι ένα σύνολο όρων και κανόνων που αποδέχεστε με την είσοδο και παραμονή στην ιστοσελίδα GRadona.gr.

1) Συλλογή Πληροφοριών

Η συλλογή πληροφοριών από την ιστοσελίδα GRadona.gr γίνετε με δύο τρόπους.

Ο πρώτος τρόπος είναι πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης εθελοντικά. Προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας θα χρειαστεί από τον χρήστη να μας παρέχει κάποιες πληροφορίες που μπορεί να τον χαρακτηρίσουν προσωπικά.

Συμπληρώνοντας κάποια φόρμα επικοινωνίας ή κάνοντας εγγραφή στα ενημερωτικά δελτία (Newsletter),οι πληροφορίες που μπορεί να ζητηθούν είναι:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Ε-mail)
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Κάποιο συμπληρωματικό κείμενο

Ο δεύτερος τρόπος είναι οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την είσοδο και παραμονή του χρήστη στην ιστοσελίδα GRadona.gr μέσο της υπηρεσίας Google Analytics, οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσο της προαναφερόμενης υπηρεσίας δεν επαρκούν για ταυτοποίηση του χρήστη.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από κάθε χρήστη μέσο της υπηρεσίας Google analytics ενδεικτικά και χωρίς να αρκούμαστε μόνον σε αυτές είναι :

 • Διεύθυνση Ip
 • Ποιον φυλλομετρητή (browser) χρησιμοποιούν οι χρήστες κατά την περιήγηση τους στην GRadona.gr.
 • Τι είδους συσκευή χρησιμοποιούν οι χρήστες κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα GRadona.gr (π.χ. Ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο κ.α. )
 • Ποια πηγή ή υπερσύνδεσμο (URL) χρησιμοποίησαν οι χρήστες για να ανακατευθυνθούν στην ιστοσελίδα GRadona.gr.
 • Τι ανάλυση οθόνης χρησιμοποιούν οι χρήστες κατά την περιήγηση τους στον ισότοπο.

2) Χρήση των συλλεγόμενων πληροφοριών

Η ιστοσελίδα GRadona.gr διαχωρίζει της πληροφορίες που δίνει ο χρήστης εθελοντικά από αυτές που συλλέγονται αυτόματα κατά την σύνδεση και περιήγηση του στην ιστοσελίδα.

Εθελοντικά

Ο χρήστης μπορεί να δώσει εθελοντικά τα στοιχεία του με δύο τρόπους:
 • Φόρμα επικοινωνίας: Τα στοιχεία που εισάγει στην φόρμα επικοινωνίας θα χρησιμοποιούν μόνο για επικοινωνία με τον εκάστοτε χρήστη και για καμία άλλη ενέργεια. Το E-mail που εισάγει ο χρήστης στην φόρμα επικοινωνίας δεν χρησιμοποιείτε για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter).

 • Ενημερωτικά δελτία (newsletter): Για την εγγραφή στα ενημερωτικά δελτία απαιτείτε μόνο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) του χρήστη, και η χρήση του θα γίνετε αποκλείστηκα και μόνο για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα διαγραφής του χρήστη από τα ενημερωτικά δελτία (newsletter).

Αυτόματα

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα με την σύνδεση και παραμονή του χρήστη στην ιστοσελίδα θα χρησιμοποιούνται καθαρά και μόνο για την ορθότερη ανάπτυξη της ιστοσελίδας

 • Διεύθυνση Ip

Συλλέγουμε τις διευθύνσεις Ip για να καταλάβουμε από ποια περιοχή προέρχονται οι χρήστες της ιστοσελίδας, αυτό μας βοηθάει να προσαρμόσουμε και να αλλάξουμε πολλές φορές το περιεχόμενο της ιστοσελίδας για να στοχεύσουμε ίσος κάποιες περιοχές που δεν έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα.

Σημείωση: Προσοχή η διεύθυνση Ip μας βοηθάει να καταλάβουμε από ποια περιοχή συνδέθηκε ο χρήστης και όχι τον τόπο διαμονής του, κάτι που καθιστά ασφαλή την προσωπική ακεραιότητα του χρήστη.

 • Ποιον φυλλομετρητή (browser) χρησιμοποιούν οι χρήστες

Καταγράφουμε από ποιον φυλλομετρητή (browser) γίνετε η σύνδεση των χρηστών έτσι ώστε στην συνέχεια να ελέγξουμε αν η σελίδα μας είναι συμβατή με τον φυλλομετρητή που χρησιμοποιούν οι χρήστες της, έτσι αν η σελίδα δεν είναι συμβατή με τον φυλλομετρητή που χρησιμοποιούν οι χρήστες κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε όλοι οι χρήστες ανεξαρτήτως φυλλομετρητή να έχουν ίδια εμπειρία χρήσης.

 • Τι είδους συσκευή χρησιμοποιούν οι χρήστες

Οι συσκευές που χρησιμοποιούν οι χρήστες για να περιηγηθούν στην ιστοσελίδα διαφέρουμε μεταξύ τους, έτσι δεν έχουν όλες οι συσκευές της ίδιες δυνατότητες εμείς θέλοντας να προσφέρουμε σε όλους τους χρήστες την ίδια εμπειρία χρήσης καταγράφουμε από ποια συσκευή συνδέθηκε ο χρήστης, έτσι ώστε στην συνέχεια να ελέγξουμε αν η ιστοσελίδα είναι συμβατή με την εκάστοτε συσκευή, ώστε να προβούμε στην διόρθωση της.

 • Ποια πηγή ή υπερσύνδεσμο (URL) χρησιμοποίησαν οι χρήστες για να ανακατευθυνθούν στην ιστοσελίδα GRadona.gr.

Η καταγραφή της πηγής ή του υπερσύνδεσμου που ανακατευθύναν τους χρήστες στην ιστοσελίδα μας, βοηθάει να καταλάβουμε από που προέρχονται οι χρήστες που επισκέπτονται την ιστοσελίδα, έτσι ώστε να μπορούμε να αναπτύξουμε και άλλους μεθόδους ποιο αποτελεσματικούς για την προώθηση της ιστοσελίδας μας.

 • Τι ανάλυση οθόνης χρησιμοποιούν οι χρήστες κατά την περιήγηση τους στον ισότοπο.

Κάθε συσκευή έχει διαφορετική ανάλυση οθόνης, έτσι καταγράφουμε τι αναλύσεις χρησιμοποιούν οι χρήστες μας για να μπορέσουμε να ελέγξουμε στην συνέχεια αν η ιστοσελίδα είναι συμβατή με όλες τις αναλύσεις οθονών που χρησιμοποιούν οι χρήστες μας.

3) Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Η GRadona.gr δεν πουλάει ούτε μοιράζετε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Ωστόσο εάν για λόγους εξυπηρέτησης χρειαστεί να προβούμε σε ενέργεια που θα εκθέσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, δεν θα είναι υπό την αγνοία σας, θα υπάρξει επικοινωνία και θα ζητηθεί έγκριση από εσάς για την χρήση των στοιχείων σας από τρίτους.

Σημείωση: Όταν αναφερόμαστε σε κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων αναφερόμαστε μόνο στης πληροφορίες που μας παραχώρησε ο χρήστης εθελοντικά, αφού είναι και η μόνες πληροφορίες που μπορούν να τον χαρακτηρίσουν προσωπικά.

4) Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Η GRadona.gr έχει κάθε δικαίωμα να αλλάξει τους τρόπους με τους οποίους συλλέγει δεδομένα από τους χρήστες τις και τους όρους χρήστης τις ιστοσελίδας . Οι χρήστες πρέπει να επισκέπτονται συχνά την σελίδα για να ελέγχουν για τυχών αλλαγές, αν μετά τις αλλαγές οι χρήστες συνεχίσουν την χρήση της ιστοσελίδας τότε αυτό συνεπάγετε με συμφωνία και έγκριση των όρων της τρέχουσας πολιτικής.

Η νέοι όροι χρήσης και πολιτικής απορρήτου τίθενται σε ισχύει από την στιγμή που θα δημοσιευτούν στην τρέχουσα σελίδα, οι χρήστες πάντα μπορούν να δουν την ημερομηνίας ενημέρωσης στο επάνω μέρος της τρέχουσας σελίδας.

5) Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα των χρηστών τα φυλάσσουμε σε διαδικτυακή βάση δεδομένων όπως και σε έντυπη μορφή. Η GRadona.gr φροντίζει σε καθημερινή βάση για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της έτσι ώστε να μην εκτεθούν σε τρίτα πρόσωπα.

Παρόλα αυτά κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι και δεν ήταν τέλειο, έτσι δεν μπορούμε να δώσουμε σε καμία περίπτωση 100% εγγύηση για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Σε περίπτωση που ο χρήστης παρατηρήσει την χρήση των προσωπικών του δεδομένων από τρίτου οφείλει να μας ενημερώσει και εμείς με την σειρά μας να ελέγξουμε ένα υπήρξε διαρροή από μεριά μας και στην συνέχεια να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση του θέματος.

6) Cookies

Η ιστοσελίδα GRadona.gr χρησιμοποιεί cookies, τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή (browser) και βοηθούν να στην ποιο ομαλή λειτουργία της σελίδας.

Υπάρχει πάντα η δυνατότητα διαγραφής των Cookies χρησιμοποιώντας τα εργαλεία εκκαθάρισής ιστορικού του φυλλομετρητή (browser).

Προσοχή: Κατά την εκκαθάριση ιστορικού μπορεί να χαθούν και δεδομένα από άλλες ιστοσελίδες ανεξάρτητες από την GRadona.gr.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση της πολιτικής απορρήτου μην διστάσετε να επικοινωνήσετε.

E-mail: info@gradona.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2310 754 087